PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Rezervace Lichnice-Kaňkovy hory

Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory je jednou ze tří národních přírodních rezervací nacházejících se v Pardubickém kraji. Její území se rozkládá na části hlavního Železnohorského hřbetu, který tvoří při pohledu z Čáslavska a Kutnohorska výraznou krajinnou dominantu severního až východního obzoru. Ta je navíc podtržena malebnou siluetou zříceniny hradu Lichnice. Nesmírná hodnota rezervace spočívá v pestrosti rostlinných a živočišných druhů, které se v rezervaci vyskytují. Zajímavá je i svými geologickými útvary. Právě tato druhová rozmanitost v rostlinné i živočišné říši byla spolu se zachovalostí lesních porostů důvodem zřízení národní přírodní rezervace.
Stráně od LichniceStráně od Lichnice
Pohled z hradu Lichnice
Fotografie uživatelů
Lichnice
Hrad Lichnice
Zřícenina hradu
Lichnice
Lichnice
Lichnice
Vápenka u Třemošnice po rekonstrukci
Seč - zámek zn roku 1577 je sídlem Městského úřadu
Přehrada seč - vnitřní strana přehradní hráze
Seč - parčík na Náměstí prof.Č.Strouhala
Seč - zrestaurovaná soch sv.Jana Nepomuckého z počátku 18.STOLETÍ